Bitcoin jest powszechnie już znaną walutą wirtualną, którą można dokonywać pewnych płatności, a także wymieniać ją na inne rzeczywiste waluty. W miejscu, którym jest giełda Bitcoin, warto zastanowić się nad tym, czy standardowe sposoby, czyli inwestowanie i oczekiwanie na zysk jest najlepszą formą zarabianie pieniędzy. Oprócz wyżej wymienionej metody, a także oprócz handlu CFD można jeszcze skorzystać z trzeciej opcji, którą jest handel opcjami binarnymi. Bitcoin również w takiej formie może zostać zakupiony. Dzięki tej metodzie będzie można zarobić także w momencie spadku kursu walutowego. Giełda Bitcoin jest miejscem, w którym wykorzystuje się działanie tej metody z bardzo ciekawymi efektami. Jeżeli chce się handlować właśnie w taki sposób, należy najpierw wybrać odpowiednią kwotę, która chce się przeznaczyć na ten cel. Jest ona różna i zależy główni od ustaleń brokera. Kolejno należy określić, czy dany kurs po pewnym czasie będzie rosnąć czy spadać. Oczywiście wszystko w odniesieniu do kursu, przy którym dokonuje się takich ustaleń. Te ustalenia będą stanowiły element całej zawieranej transakcji. Jeśli chodzi o czas, na który się ustala wszystkie informacje, to minimum 60 sekund. Maksymalnie może to by kilka dni lub nawet tygodni. Handel z wykorzystaniem opcji binarnych jest stosunkowo powszechny i wykorzystywany przez wielu inwestorów. Zazwyczaj odbywa się to w taki sposób, że po zarejestrowaniu kont oraz wpłaceniu na nie odpowiednich środków wybiera się odpowiednią zakładkę w wybrany serwisie, w której ustala się wszystkie opcje binarne. Giełda Bitcoin http://cryptonews.pl/wszystkie/gielda-bitcoin/ posiada tą walutę jako instrument bazowy. Chcąc dokonać inwestycji, ustawia się czas wygaśnięcia inwestycji, a także jej kwotę. Kolejno określa się, czy po ustalonym przedziale czasowym kurs wzrośnie, czy może ulegnie spadkowi. Należy wybrać odpowiednią opcję, a potem ją zaakceptować. Na świecie wszyscy brokerzy, którzy stosują opcje binarne, udostępniają walutę, jaką jest Bitcoin. Co do zalet tej metody, nie płaci się za nią żadnych prowizji. Trzeba jednak pamiętać, że nie kupuje się tutaj monet, a opcje, które nie są środkiem płatniczym.